erfenis (4 gevonden)

Dutch erfenisbejag / captatie / (oneig.) suggestie French captation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

erfrecht - het najagen van een erfenis; op listige wijze een kunstmatig klimaat rond een schenker of erflater creƫren zodat men door de erflater bevoordeeld zou worden, ten nadele van andere erfgenamen
Deel deze pagina met:      
Dutch nalatenschap / erfenis French la succession / l'hérédité

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

erfrecht - vermogen, goederen en schulden op het moment van overlijden.
Deel deze pagina met:      
Dutch successierechten / erfopvolgingsrechten / erfenisrechten French droits de succession

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

fiscaal recht - (in België vaak verkeerdelijk erfenisrechten genoemd) belasting die bij een overlijden betaald moet worden op de erfenis. De belasting is progressief: de eerste schijf van de erfenis wordt het minst zwaar belast, de volgende schijven wordt tot een bepaald niveau steeds zwaarder belast. Hoe dichter de erfgenaam met de erflater verwant is, hoe minder ~ hij moet betalen.
Deel deze pagina met:      
Dutch verzegeling erfenis / verzegeling nalatenschap French scellement de la succession

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

burgerlijk procesrecht - een verzegeling bevolen ten aanzien van een nalatenschap. Dit kan gebeuren op verzoek van een belanghebbende om te vermijden dat er goederen zouden worden weggemaakt. De ~ wordt bevolen door de Vrederechter.
Deel deze pagina met: