directe (2 gevonden)

Dutch directe / rechtstreekse werking French effet direct

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal publiekrecht - een internationale rechtsregel heeft ~ indien dit uitdrukkelijk is bepaald of indien hij voldoende duidelijk en onvoorwaardelijk is om rechtstreeks rechten en plichten voor de burger te creëren, zonder dat omzetting in nationale wetgeving vereist is. Verticale ~ betekent dat burgers de regel tegen hun overheid kunnen inroepen. Horizontale ~ betekent dat de internationale regel toegepast kan worden in de onderlinge verhoudingen tussen burgers. Bijv. Europese verordeningen kunnen rechtstreeks door de burgers worden ingeroepen en hebben daarom ~.
Deel deze pagina met:      
Dutch directe werking / rechtstreekse werking French effet direct

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - onmiddellijke werking van een grondwets- of verdragsbepaling. De ~ van een bepaling uit de Grondwet of uit een verdrag houdt in dat de rechten en plichten uit die bepaling onmiddellijk toepasselijk zijn op de rechtzoekenden en onmiddellijk door die rechtzoekenden ingeroepen kunnen worden, zonder dat de wetgevende of uitvoerende macht van het land daarvoor nog moet ingrijpen.
Deel deze pagina met: