BE
BE
  U zocht naar: diefstal

  Verklaring:

  diefstal: Fr.: vol: strafrecht - hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal.

  diefstal met geweld: Fr.: vol avec violence: strafrecht - strafbaar feit door met (bedreiging van) geweld het slachtoffer te bestelen. Bijv. iemand onder bedreiging van een mes tot afgifte van zijn geld dwingen kan als ~ worden gekwalificeerd.

  gekwalificeerd delict / gekwalificeerde diefstal: Fr.: le délit qualifié / le vol qualifié: strafrecht - strafbaar feit met strafverzwarende omstandigheden. Bijv. braak bij diefstal, voorbedachte rade bij moord.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"