BE
BE
  U zocht naar: communicatie

  Verklaring:

  communicatie / communiceren / gecommuniceerd: Fr.: la communication / communiquer / communiqués: rechtswetenschap - gesprekken en correspondentie. Bijv. de ~ tussen de procespartijen verloopt stroef.

  Informatie Communicatietechnologie (ICT): Fr.: L'information technologie de la communication (TCI): informaticarecht - De ontwikkelingen van ~ zijn van invloed op het informatie- en mediarecht.

  telecommunicatie: Fr.: la télécommunication: post- en telecommunicatierecht - elke overbrenging, uitzending of ontvangst van tekens, seinen, geschriften, beelden, klanken of gegevens van alle aard, per draad, radio-elektriciteit, optische seingeving of een ander elektromagnetisch systeem.

  Telecommunicatiewet (TW): Fr.: Loi sur les Télécommunications: post- en telecommunicatierecht - wet van 21 maart 1991 die o.m. bepaalt dat alle activiteiten inzake telecommunicatie vrij zijn en die voorziet in de oprichting van het Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"