BE
BE
  U zocht naar: cedent

  Verklaring:

  cedent : Fr.: cédant: verbintenissenrecht - de persoon die bij een cessie of overdracht van schuldvordering, de vordering overdraagt.

  precedent / antecedent: Fr.: le précédent / l'antécédent: gerechtelijk recht - al dan niet recente gerechtelijke beslissing die als leidraad of richtsnoer dient in een vergelijkbaar geschil. Vooral de arresten van hoven van beroep en het Hof van Cassatie vormen ~

  precedentwerking van rechterlijke uitspraken: Fr.: le fonctionnement de précédent des prononciations judiciaires: burgerlijk procesrecht - al dan niet recente gerechtelijke uitspraken die als richtsnoer dienen in een vergelijkbaar geschil.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"