borgtocht (2 gevonden)

Dutch borgtocht / borgtochtovereenkomst (oneig.) / fideiiussio French cautionnement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - bijzondere overeenkomst waarbij een persoon zich tegenover een schuldeiser verbindt tot nakoming van een verbintenis die een derde, hoofdschuldenaar, tegenover die eiser heeft. Bijv. A moet aan B een bedrag betalen voor de aankoop van een auto. C gaat ten aanzien van B de verbintenis aan deze som te betalen indien A dit niet doet.
Deel deze pagina met:      
Dutch particuliere borgtocht French cautionnement privé

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

contractenrecht - natuurlijk persoon die zich privé - niet handeld in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf - tegenover een schuldeiser verbindt tot nakoming van de verplichting van een derde, de hoofdschuldenaar.
Deel deze pagina met: