bevoegdheid (14 gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - het gebruik van een bestuurlijke overheid van haar bevoegdheid voor een ander doel dan waarvoor deze werd toegekend. Bijv. als een gemeentelijke overheid een concessie toekent, niet omdat dit in het belang van de gemeente is, maar om een privaat belang te dienen, dan is er sprake van ~. Bestuurlijke beslissingen kunnen wegens ~ vernietigd worden door de Raad van State. Zie: art 14 Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vermogensrecht - het recht om over een zaak te mogen beschikken. Men moet over een zaak beschikken om het te kunnen vervreemden bezwaren.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vermogensrecht - het kunnen en mogen uitoefenen van bepaalde taken of beroepen. Bijv. de rechterlijke ~ om over een geschil te oordelen. Van misbruik van ~ is o.a. sprake als ze voor een ander doel wordt uitgeoefend dan waarvoor zij is verleend.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

gerechtelijk recht - beding in een overeenkomst waarbij partijen bepalen dat geschillen over de overeenkomst voorgelegd worden aan een bepaalde rechtbank, bijv. de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de verkoper gevestigd is,

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - het overdragen van een bevoegdheid door een hoger overheidsorgaan aan een lager overheidsorgaan.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - bevoegdheid die binnen bepaalde grenzen naar eigen inzicht kan worden uitgeoefend.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - bevoegdheid van een persoon of instelling waarbij zo goed als geen beoordelingsvrijheid overblijft.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

burgerlijk procesrecht - regels van ~ geven aan bij welke rechtbank een gerechtelijke procedure moet worden gestart. Dit gebeurt op basis van het onderwerp (bijv. voor woninghuurgeschillen is de vrederechter bevoegd), de waarde (onder de 1860 euro is in beginsel ook de vrederechter bevoegd) of in bepaalde gevallen de spoedeisendheid (dan is de voorzitter van de rechtbank bevoegd).

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - straf dat een persoon gedurende een door de rechter vastgestelde termijn geen motorvoertuigen mag besturen. Bijv. omdat die persoon gereden heeft onder invloed van alcohol of een andere ernstige verkeersfout heeft gemaakt.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - bevoegdheid van de verkoper om met inachtneming van de bekende behoeften van de koper maat en vorm van een zaak zelf te bepalen, als de koper die niet zelf aangeeft.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - bevoegd zijn om te ondertekenen; (bij uitbreiding) voldoende gevolmachtigd zijn om bepaalde rechtshandelingen te verrichten.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

burgerlijk procesrecht - regels van ~ geven aan in welke plaats een gerechtelijke procedure moet worden gestart. Als hoofdregel van ~ geldt de rechter in wiens ambtsgebied de verweerder woont.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

handelsrecht - bevoegdheid om een natuurlijke of rechtspersoon te vertegenwoordigen.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

merkenrecht - bevoegdheid van het Benelux Merkenbureau om een gedeponeerd merk te weigeren. Bijv. als het merk geen onderscheidend vermogen heeft, tot misleiding kan leiden of in strijd is met de goede zeden of openbare orde.

Deel deze pagina met:      
23-05-2019 - Belgische Juridisch Woordenboek Live!

Op 23 mei 2019 is de nieuwe versie van het Belgische juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het Belgische woordenboek heeft meer dan 3.000 geverifieerde termen, waarvan het merendeel ook een Franse vertaling van de zoekterm bevat.

12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Nederlands Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.014 seconds.