BE
BE
  U zocht naar: besluitwet

  Verklaring:

  besluitwet: Fr.: arrêté-loi: staatsrecht - besluit met kracht van wet over een wetgevende aangelegenheid, genomen tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Koning en de in raad verenigde ministers en tijdens de Tweede Wereldoorlog door de in raad verenigde ministers alleen; <\br> koninklijk besluit genomen in oorlogsomstandigheden op basis van een wet die aan de Koning buitengewone machten toekent.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"