BE
BE
  U zocht naar: beslagrecht

  Verklaring:

  beslagrecht: Fr.: droit de saisie: burgerlijk procesrecht - rechtsgebied dat de regels betreffende de soorten beslag, de procedures daartoe en rechtsmiddelen daartegen, bevat .

  beslagrechter: Fr.: juge des saisies: gerechtelijk recht - rechter binnen de rechtbank van eerste aanleg die bevoegd is uitspraak te doen inzake beslag (zowel bewarend als uitvoerend), collectieve schuldenregeling en tegemoetkomingen van de dienst alimentatievorderingen.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"