beperkte aansprakelijkheid (4 gevonden)

Dutch beperkte aansprakelijkheid French responsabilité limitée

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtspersonenrecht - personen die deelnemen aan een handelsvennootschap zijn in principe slechts gehouden ten belope van hun inbreng. Dit wil zeggen dat hun aansprakelijkheid niet meer kan bedragen dan hun inbreng, dit heet de ~.
Deel deze pagina met:      
Dutch beperkte aansprakelijkheid French responsabilté limitée

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vennootschapsrecht - aansprakelijkheid van de leden van een vennootschap voor de schulden van die vennootschap die beperkt is tot de inbreng van die leden in de vennootschap.
Deel deze pagina met:      
Dutch besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) French société privé a responsabilité limitée

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vennootschapsrecht - vennootschap opgericht door één of meer personen, die slechts hun inbreng verbinden en waarin de rechten van de vennoten slechts onder bepaalde voorwaarden kunnen worden overgedragen.
Deel deze pagina met:      
Dutch coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) French société coopérative à responsabilité limité (S.C.R.L.)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vennootschapsrecht - soort vennootschap die is samengesteld uit een variërend aantal, doch tenminste drie vennoten die verschillende geldsommen inbrengen. De vennoten zijn slechts aansprakelijk voor de schulden ten belope van maximaal hun inbreng.
Deel deze pagina met: