bemiddeling (5 gevonden)

Dutch bemiddeling French m├ędiation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbitragerecht en mediatie - werkzaamheden door een derde die bijdragen tot conflictoplossing, zodat er geen rechter of arbiter meer moet tussenkomen. Bijv. Bij ~ verleent een onafhankelijke deskundige onpartijdige hulp met het doel om partijen zo snel mogelijk te verenigen op de punten die hen verdeeld houdt;
werkzaamheden die bijdragen tot het tot stand brengen van overeenkomsten tussen de opdrachtgever tot bemiddeling en derden.
Deel deze pagina met:      
Dutch bemiddelingsovereenkomst French accord de m├ędiation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbitragerecht en mediatie - overeenkomst van opdracht waarbij de opdrachtnemer zich tegenover de opdrachtgever verbindt om tegen betaling te bemiddelen bij het tot stand brengen van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden.
Deel deze pagina met:      
Dutch echtscheidingsbemiddeling French la conciliation de divorce

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

echtscheidingsrecht - feitelijke term die wordt gebruikt voor bemiddeling in het kader van echtscheidingen; de (ex)partners trachten door middel van gezamenlijk overleg onder leiding van een bemiddelaar zelf tot een optimale regeling van de scheiding en de gevolgen daarvan te komen, zonder dat er over de geschilpunten moet worden geprocedeerd bij de rechtbank. Dit vormt een onderdeel van de regelgeving betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken.
Deel deze pagina met:      
Dutch proceduregebonden bemiddeling in familiezaken French lié conciliation dans les affaires de famille

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

gerechtelijk recht - specifieke procedure tot bemiddeling die kan toegepast worden in het kader van gerechtelijke procedures die betrekking hebben op bepaalde familiale aangelegenheden zoals betwistingen omtrent het ouderlijk gezag, echtelijke moeilijkheden.
Deel deze pagina met:      
Dutch schuldbemiddeling French conciliation de dette

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

consumentenrecht - bemiddeling tussen een schuldenaar en diens schuldeisers eventueel door tussenkomst van een schuldbemiddelaar aangesteld door de beslagrechter.
Deel deze pagina met: