BE
BE
  U zocht naar: belastingaangifte

  Verklaring:

  belastingaangifte / aangifte: Fr.: déclaration d'impôts: fiscaal recht - opgave aan de belastingdienst van vermogen en inkomsten om de belastingdienst in staat te stellen de te betalen belasting te bepalen. Voor particulieren is de ~ jaarlijks op basis van een aangifteformulier dat de belastingdienst toestuurt en dat ingevuld moet worden. Dit kan ook via internet.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"