autonomie (5 gevonden)

Dutch autonomie / autonoom French l'autonomie / autonome

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - zelfstandig, op zich staand, zonder bemoeienis van buitenaf kunnen handelen. De gemeenschappen en gewesten hebben zo een bepaalde vorm van autonomie: ze kunnen bijvoorbeeld regelgevende teksten uitvaardigen over de beleidsdomeinen waarvoor ze bevoegd zijn. Binnen de rechtsgebieden heeft het strafrecht een relatieve ~ ten opzichte van de andere rechtsgebieden.
Deel deze pagina met:      
Dutch autonomie van het strafrecht French autonomie du droit pénal

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafrecht - principe dat het strafrecht relatief onafhankelijk is ten opzichte van de andere rechtstakken, m.n. voor de interpretatie van strafwetten en de beoordeling van feiten
Deel deze pagina met:      
Dutch autonomieleer French doctrine de l'autonomie de la volonté

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal privaatrecht - In contractuele aangelegenheden hebben de partijen, wanneer hun overeenkomst en verhouding banden heeft met meerdere landen, in principe de keuzevrijheid aan welk nationaal recht hun rechtsverhouding zal onderworpen zijn. Dit heet ~. Zie: Verdrag van 19 juni 1980 inzake het recht van toepassing op verbintenissen en Wet 16 juli 2004 houdende het wetboek van internationaal privaatrecht.
Deel deze pagina met:      
Dutch constitutieve autonomie French autonomie constitutive

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - de bevoegdheid voor de gemeenschappen en de gewesten om de inrichting en de werking van hun eigen instellingen te organiseren.
Deel deze pagina met:      
Dutch partijautonomie French l'autonomie de parti

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

burgerlijk recht - partijen zijn vrij om hun onderlinge rechtsbetrekkingen zelf te bepalen.
Deel deze pagina met: