arbitrage (5 gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbitragerecht - scheidsrechterlijk geding. Partijen kunnen overeenkomen hun geschillen niet voor te leggen aan de officiële rechter, maar een voor hen bindende uitspraak te laten doen door een scheidsrechterlijk orgaan. Beslechting van een geschil door een niet-overheidsrechter/arbiter. Elk geschil dat reeds is ontstaan of nog kan ontstaan uit een bepaalde rechtsbetrekking, waarover een dading mag worden aangegaan, kan bij overeenkomst aan arbitrage worden onderworpen.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbitragerecht - beding in een overeenkomst of overeenkomst waarbij partijen zich ertoe verbinden geschillen bij de uitvoering van de overeenkomst te zullen voorleggen voor arbitrage alvorens een rechtszaak in te leiden.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

gerechtelijk recht - grondwettelijk rechtscollege dat de verenigbaarheid van wetten, decreten en ordonnanties met de grondrechten opgenomen in de grondwet en de bevoegdheidsverdelende regels (tussen de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten) nagaat. Het Arbitragehof doet uitspraak na een prejudiciële vraag of een beroep tot vernietiging van een bepaalde wet; Rechtscollege dat de conformiteit van wetten, decreten en ordonnanties met de rechten opgenomen in titel II ('De Belgen en hun rechten') van de Grondwet, de artikelen 170, 172 en 191 van de Grondwet en de regels opgenomen in of krachtens de grondwet die de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid, gemeenschappen en gewesten regelen. Het Arbitragehof kan uitspraak doen na een vordering tot vernietiging van een wet, decreet of ordonnantie ofwel na een prejudiciële vraag van een ander rechtscollege. Zie: Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

burgerlijk procesrecht - rechtsgebied dat de regels over arbitrage bevat

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbitragerecht - geschillen beslechting door een door partijen aangewezen scheidsgerecht.

Deel deze pagina met:      
23-05-2019 - Belgische Juridisch Woordenboek Live!

Op 23 mei 2019 is de nieuwe versie van het Belgische juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het Belgische woordenboek heeft meer dan 3.000 geverifieerde termen, waarvan het merendeel ook een Franse vertaling van de zoekterm bevat.

12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Nederlands Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.0143 seconds.