ambtenaar (3 gevonden)

Dutch ambtenaar French le fonctionnaire

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ambtenarenrecht - diegene die is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn.
Deel deze pagina met:      
Dutch diplomatiek ambtenaar / diplomatieke vertegenwoordiger French agents diplomatiques

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

diplomatiek recht - hoofd van de zending of lid van het personeel van de zending dat een diplomatieke rang heeft. Zie: verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 18 april 1961.
Deel deze pagina met:      
Dutch opsporingsambtenaar / opsporingsambtenaren French l'officier de la police judiciaire

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

strafprocesrecht - alle personen die met de opsporing van strafbare feiten zijn belast.
Deel deze pagina met: