BE
BE
  U zocht naar: alarmbelprocedure

  Verklaring:

  alarmbel / alarmbelprocedure: Fr.: sonette d'alarme: grondwettelijk recht - een beschermingsmechanisme voor de ideologische minderheden in de regionale wetgevende kamers. Telkens kan er door een aantal leden van de betreffende wetgevende vergadering een motie ingediend worden dat een bepaald voorstel van decreet een discriminatie om wille van filosofische of ideologische redenen inhoudt. In dat geval wordt het wetgevend werk opgeschort en start een specifieke procedure. Zie: art 4 Wet 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende cultuurraden voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en art 73 Wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige gemeenschap.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"