activa (3 gevonden)

Dutch activa French actif

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - Latijn: bezittingen van een onderneming op een boekhoudkundige balans.
Deel deze pagina met:      
Dutch vaste activa French actifs fixes

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - alle productiemiddelen die de onderneming op duurzame wijze heeft verworven. Wanneer ze deze middelen zou verkopen, kan ze haar maatschappelijke doel niet langer realiseren. Hieronder vinden we meer bepaald: oprichtingskosten, immateriële, materiële en financiële activa en behoudens een tegenovergestelde vermelding de vorderingen op meer dan één jaar die geen handelsvorderingen zijn.
Deel deze pagina met:      
Dutch vlottende activa French actifs liquides

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtspersonenrecht - alle activa die bestemd zijn om tijdens het cyclische exploitatieproces te worden verbruikt (aankoop - productie - verkoop - inning).
Deel deze pagina met: