BE
BE
  U zocht naar: aanbod

  Verklaring:

  aanbod: Fr.: offre: contractenrecht - eenzijdige rechtshandeling die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt. Een ~ moet voldoende volledig zijn voor de totstandkoming van de overeenkomst en diegene die het ~ doet moet de bedoeling hebben dat door de aanvaarding de overeenkomst ontstaat.

  openbaar aanbod: Fr.: l'offre publique: contractenrecht - aanbieding die tot het algemeen publiek is gericht. Bijv. prijskaartjes op uitgestalde waren.

  tegenaanbod: Fr.: contre-offre: contractenrecht - een aanvaarding die van het oorspronkelijke aanbod afwijkt; geldt als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.

  vrijblijvend aanbod: Fr.: offre sans engagement: verbintenissenrecht - aanbod, waarbij expliciet is vermeld dat het vrijblijvend is, dat wil zeggen dat het onverwijld na aanvaarding nog herroepen kan worden.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"