aanbesteding (4 gevonden)

Dutch aanbesteding / (mv.) aanbestedingen French adjudication / adjudications

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aanbestedingsrecht - procedure waarbij een opdrachtgever een uit te voeren werk tegen een bepaalde prijs aan een opdrachtnemer (bijv. bouwbedrijf) gunt.
Deel deze pagina met:      
Dutch aanbestedingsrecht French droit d'adjudication

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bouwrecht - rechtsgebied dat de regels over aanneming van werk en aanbesteding omvat; vooral m.b.t. de spelregels die de overheid moet volgen om een openbaar werk aan te besteden. Zie: Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
Deel deze pagina met:      
Dutch onderhandse aanbesteding French l'adjudication secrète

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bouwrecht - veelal particuliere uitnodiging aan bepaalde aannemers om op een werk een offerte uit te brengen. De overheid mag in principe slechts openbare aanbestedingen doen.
Deel deze pagina met:      
Dutch openbare aanbesteding French l'adjudication publique

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aanbestedingsrecht - procedure waarbij gegadigde partijen worden uitgenodigd om op een vaak door de overheid te verstrekken opdracht, een gedetailleerde offerte uit te brengen. Toewijzing van de ~ kan afhangen van de laagst geboden prijs of beste prijs/kwaliteitsverhouding.
Deel deze pagina met: